Konferencer

Hvordan undgår man kuldsejlede it-projekter?

Store it-projekter ender ofte i forsinkelse eller bliver for dyre, og antallet af konflikter mellem kunder og it-leverandører stiger.

Danske IT-advokater afholder den 30. maj 2018, fra kl. 13:00 – 17:00, en konference med fokus på årsagerne til:

 • hvorfor nogle it-projekter går galt,
 • hvad der kan gøres, hvis udfordringerne kan ses tidligt og
 • hvordan en it-tvist bedst løses, hvis den ikke kan undgås.

Program:

13:00-13:15  Velkomst og DITA’s IT-Survey 2017 v/ Lau Normann Jørgensen, Partner, Kromann Reumert

13:15-13:45  Offentlige IT-projekter – de væsentligste læringspunkter fra hidtidige erfaringer v/ Thomas Monefeldt, Programchef, Skatteministeriet

13:45-14:15  Faktorer i succesfulde IT-projekter v/ Jan Pries-Heje, professor i Informatik og Datalogi, RUC

14:15-14:45  Udviklings- og implementeringsprojekter: Hvad kan der gøres, hvis udfordringerne kan ses tidligt? Forskellige tilgange til forskellige projekter i spektret fra innovationssystemer, over ERP og til kritiske systemer. De relevante opt-out punkter undervejs v/ Jesper Kjær Hansen, CIO, Maersk Drilling

14:45-15:00  Pause

15:00-15:30  Hvorfor fejler mange store it-projekter set fra leverandørens perspektiv v/Peter Winther-Schmidt,        Administrerende direktør, DXC Danmark

15:30-16:00  Statens IT-projektråd – fremtidens rolle og betydning for statslige it-projekter  v/ Erik Andreasen, medlem af Statens It-projektråd

16:00-16:30  IT-kontrakter – vigtige læringspunkter og løsning af tvister v/Milena Krogsgaard, Junior Partner, Kammeradvokaten, og Mads Nygaard Madsen, Partner, Horten

16:30-17:00  Afrunding og netværk

Konferencen afholdes i Danske Advokaters kursuscenter Valencia, Vesterbrogade 32 i København.

Deltagelse er gratis, men kræver forudgående tilmelding til cst@danskeadvokater.dk

Præsentationer fra konferencen:

Velkomst – Lau Normann Jørgensen
Erfaringer med gennemførelse af store IT-projekter – Thomas Monefeldt
Succesfulde faktorer i projekter – Jan Pries-Heje
It-rådets arbejde og erfaringer fra gode projekter – Erik Andreasen
IT-kontrakter – vigtige læringspunkter og løsning – Milena Krogsgaard og Mads Nygaard Madsen

 

Inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering

På vegne af D17- arbejdsgruppen, Dansk IT, IT Brancheforeningen, Danske IT-advokater og itSMF Danmark indkaldes hermed til det andet inspirationsmøde om håndtering af services, servicemål og rapportering, som har til formål at give praktiske input til D17-arbejdsgruppens arbejde med udformning af bilag 4, 5 og 7 til D17.

Inspirationsmødet holdes som en workshop, hvor deltagerne har gode muligheder for at stille spørgsmål undervejs og kan gå i dialog om emnerne.

Inspirationsmødet er det tredje i rækken af møder om SIAM. Det første møde den 6. september 2017 handlede om samme emne, hvor arbejdsgruppen fik input fra leverandører og kunder til bilagene. På det kommende inspirationsmøde den 22. februar 2018 vil der være konkrete forslag til formuleringer, idet medlem af D17-arbejdsgruppen advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater, og advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel, vil holde et oplæg med eksempler på formuleringer i de tre bilag i D17.

Det andet inspirationsmøde i rækken var den 16. november 2017 og handlede om EU´s Databeskyttelsesforordning.

Baggrunden for arrangementerne:
Den 12. januar 2017 lancerede D17-arbejdsgruppen i samarbejde med Danske IT-Advokater, DANSK IT og IT Brancheforeningen Driftsaftale 2017, som er det første indledende forsøg på at skabe en ramme om standarder for IT-drift til private virksomheder.

Rammeaftalen tilstræber at være neutral mellem leverandører og kunden. Driftsaftalen indeholder i alt 12 bilag. Hvert bilag er et tema i sig selv, der kan forhandles og reguleres mellem parterne. Det er tre af disse bilag – 4, 5 og 7 – der er i fokus på disse inspirationsmøder, som gerne skulle give et input til deltagerne, der kan bruges som en kommende standard for bilag på området.

De tre bilag:

Bilag 4: Leverandørens services
Bilag 5: Leverandørens rapportering
Bilag 7: Servicemål

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af Dansk IT, IT Brancheforeningen, itSMF Danmark og Danske IT-Advokater.

Prisen for Ikke-medlemmer er 450 kr.

På arrangørernes vegne:

Advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel

Advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater

Formand Caspar Miller, itSMF Danmark

Tilmelding kan ske til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk

 

Arrangement om driftsaftale 2017

Danske IT-Advokater og itSMF Danmark holder en tre timers konference om Databeskyttelsesforordningens rolle i IT-organisationen.

Konferencen afholdes den 16. november 2017 fra kl. 15-18 hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, København.

Keynote speaker bliver Peter Scheuer, tidligere ISS, og director Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere Tdc Hosting). Der kommer også juridiske indlæg om koblingen mellem databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen.

Arrangementet er gratis.

Program:

Kl. 15.00 – Velkomst ved Partner Tue Goldschmieding, Danske IT-Advokater

Kl. 15.05 – Juridisk Indlæg om Databehandleraftalen og koblingen til Databeskyttelsesforordningen ved advokat Henrik Mansfeldt Witt, Integra Advokater og advokat Pia Mondrup, Gorrissen Federspiel, der er medlem af arbejdsgruppen bag D17.

Kl. 15.20 – Keynote: Peter Scheuer, tidligere North European CIO i ISS Services, deler sine erfaringer med at indføre bedre beskyttelse af persondata i store virksomheder. Perspektivet er, hvordan han som IT-direktør ser en simplificeringsproces der skaber bedre data transparens, og en proces, der fører til opbygningen af en operating model, som adresserer GDPR Risk Management and compliance.

Kl. 16.00 – Åben debat

Kl. 16.15 – Pause

Kl. 16.30 – Director, Kim Bahir Andersen, Itadel (tidligere TDC Hosting) designer de it-services, der understøtter it-drift for eksterne kunder og som både behandler og opbevarer data. Kim Bahir Andersen taler om databeskyttelsesforordningen som leverandør.

Kl. 17.10 – åben debat

Kl. 17.25 – Afslutning om Databehandleraftaler og Databeskyttelsesforordningen og det videre arbejde med D17 ved repræsentant for arbejdsgruppen Partner Kim G. Hansen, Danske IT-Advokater.

Kl. 17.35 – Small talk og forfriskninger

Kl. 18.00 – Afslutning

Målgruppe: Alle med interesse for IT, IT-organisation forstået som mennesker, processer og teknologi, samt interesse for serviceleverancer og beskyttelse af persondata, og juridiske forhold om GDPR.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Christina Stage på cst@danskeadvokater.dk

Danske IT-advokater inviterer til et arrangement om Driftsaftale 2017 den 16. marts 2017, kl. 13 – 17.30.

Danske IT-advokater har sammen med IT-Branchen og Dansk IT udarbejdet en standard driftsaftale, som blev præsenteret på en fælles konference den 12. januar 2017.

Driftsaftale 2017 er ikke udarbejdet som et komplet kontraktsæt, men kræver at leverandør og kunde selv udarbejder en række bilag, som beskriver de konkrete ydelser og forpligtelser, herunder i forhold til driften, servicemål, samarbejde og sikkerhed.

Eksperter fra Danske IT-advokater fortæller under arrangement nærmere om de forhold, som leverandør og kunde skal forholde sig til i de væsentligste bilag og giver i den forbindelse eksempler, baseret på deres erfaringer, om hvordan bilagene i praksis kan udformes.

Programmet er som følger:

Program

 1. Velkomst ved fungerende formand for Danske IT-advokater Certificeret IT-advokat Mads Nygaard Madsen, Horten
 2. Driftsaftale 2017 – baggrund/arbejdet/indhold /v. Certificeret IT-advokat Kim G. Hansen, Integra Advokater
 3. Brug af Driftsaftale 2017 i praksis
  1. Hvordan bruges bilagene og hvilke er de væsentlige /v. Certificeret IT-advokat Niels M. Andersen, Bech Bruun
  2. Hvordan sikrer man sig den rigtige drift i kontrakten – den gode kravspecifikation /v. Certificeret IT-advokat Tue Goldschmieding, Gorrissen Federspiel
  3. Sikkerhed og persondata i forbindelse med drift /v. advokat og sikkerhedsekspert Martin Hjørlund Nielsen, Plesner
 4. Debat og spørgsmål – v./ ordstyrer Certificeret IT-advokat Lau Normann Jørgensen, Kromann Reumert
 5. Dagens overraskelse
 6. Networking

Arrangementet er gratis og finder sted Hos Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V.

Materiale fra dagen:
Driftsaftale 2017 – baggrund/arbejdet/indhold – præsentation Kim G. Hansen
Hvordan bruges bilagene og hvilke er de væsentlige – præsentation Niels M Andersen
Hvordan sikrer man sig den rigtige drift i kontrakten – den gode kravspecifikation – præsentation Tue Goldschmieding
Sikkerhed og persondata i forbindelse med drift – præsentation Martin Hjørlund Nielsen 1.0