Høringssvar

Anbefalinger til modernisering af statslige it-kontrakter

// 19. februar 2014

Danske Advokater vender hermed tilbage med forslag og ideer i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger i forhold til den mulige udarbejdelse af en ny it-driftskontrakt samt en eventuel modernisering af K01-,…

Læs videre...

Høringssvar på K03

// 27. november 2012

DITA hilser ny standardkontrakt velkommen. Behovet for en dansk standardkontrakt for agile projekter er stort. Og i forhold til den standard, der hidtil har været arbejdet med i form af…

Læs videre...

Høring over forslag til lov om spil og forslag til lov afgifter af spil

// 7. marts 2012

Danske Advokater afgav den 7. marts 2010 efter drøftelse med Danske IT-advokater som fagudvalg høringssvar til udkast til forslag til lov om spil m.fl. I høringssvaret påpeges en lang række…

Læs videre...

Høring over udkast til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

// 19. november 2009

Danske Advokater har i to omgange henholdsvis den 13. juli og 19. november 2009 efter drøftelse med Danske IT-advokater afgivet høringssvar om bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder. Formålet med…

Læs videre...

Høring over udkast til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring.

// 1. september 2009

Danske Advokaters har efter drøftelse med bl.a. Danske IT-advokater afgivet et høringssvar af 1. september 2009 vedrørende nye retningslinjer for prismarkedsføring. I forlængelse heraf har Danske Advokater deltaget i yderligere…

Læs videre...